Ochrana osobních údajůOchrana soukromí vašich dat je pro důležitá. Běžně můžeme manipulovat s údaji o Položkách a to jak z důvodu vykonávání Obchodních podmínek, tak např. při vaší žádosti o certifikaci položky. Všechny tyto přístupy logujeme a monitorujeme. Takže můžeme vždy ověřit, zda se neuskutečnil nějaký neoprávněný přístup. Jinak s údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte.


Společnost Got Authentic LLC prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.


Kde osobní údaje uchováváme?


Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii.


Jaké osobní údaje shromažďujeme?


Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.


Osobní údaje uživatelů GotAuthentic:


Jedná se o uživatele, kteří se registrovali na webu gotauthentic.com a používají služby GotAuthentic pro digitální správu svých sbírek sportovních memorabilií a předmětů a transakce s nimi.


V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby, emailovou adresu, telefon, zemi pobytu, jazykovou preferenci, oblíbený sport, adresu pro doručování zakoupených položek, uživatelské jméno a heslo vytvořené uživatelem.


Uživatel může ve svém účtu po přihlášení do aplikace údaje změnit, doplnit další údaje, jako je např. profilový obrázek. Uživatel může vytvářet digitální verzi svých předmětů a memorabilií, včetně jejich popisů a souvisejících obrázků a videí. Jednotlivé položky pak může zobrazit ostatním uživatelům a nebo i nabídnout k prodeji. Ostatní uživatelé mohou vidět u zobrazené položky její popis, související obrázky a videa, certifikáty, stav položky, uživatelské jméno vlastníka, počet zobrazení položky ostatním uživatelům, uživatelské hodnocení vlastníka, počet úspěšně dokončených transakcí, datum registrace, datum poslední aktivity vlastníka a datum poslední úpravy položky.


Pokud se uživatel rozhodne zakoupit placené členství nebo nakupovat a prodávat na platformě GotAuthentic, musí mít vytvořený účet u společnosti PayPal, která zajišťuje a provádí veškeré platební transakce pro GotAuthentic.


Čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu jsou zpracovávány platební bránou PayPal. Neuchováváme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.


Při nákupu položek na GotAuthentic zobrazíme prodávajícímu vaše celé jméno a adresu pro doručení zakoupeného předmětu.


Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.


Osobní údaje návštěvníků:


Jedná se o návštěvníky stránek gotauthentic.com a dalších informačních míst, které GotAuthentic využívá. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.


Dále ukládáme tyto informace:


 • Informace získané pomocí cookies.
 • Informace z webových logů serverů.
 • Informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od poslední aktivity aplikaci GotAuthentic.


Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a Vy jste s tím srozuměn/a/o/i.


Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?


Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Uživatelské účty jsou chráněné před útokem hrubou silou, vyžadují bezpečná hesla, která jsou uložená ve formě hashe.


Komunikace mezi GotAuthentic a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.


Jak to máme s ‘koláčky’?


V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.


Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:


 • k identifikaci zařízení uživatele,
 • k optimalizaci našich internetových stránek,
 • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
 • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky, cookies ukládat.


Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.


Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.


Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.


Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?


Po přihlášení do GotAuthentic může uživatel editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která GotAuthentic uchovává, tak je třeba kontaktovat zákaznickou podporu GotAuthentic, která mu s požadavkem pomůže.


Proces smazání účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení účtu smažeme kompletní data do 60 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Účetní údaje budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.


Všeobecné obchodní podmínky


Využívání GotAuthentic se řídí našimi Obchodními podmínkami.


Závěrečná ustanovení


 • Pokračováním využíváním stránek a služeb GotAuthentic vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
 • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
 • Změníme-li pravidla, budeme vás o tom informovat.
 • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2021.

Máte otázky k těmto pravidlům? Stačí nás kontaktovat na adrese support@gotauthentic.com


Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva ohledně vašich údajů, jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.